La música com a transmissora: comunicar a través del rap

Taller de rap amb perspectiva de gènere i com a eina de transformació social, “rap com a forma de lluita”, dinàmiques de ritme, escritura i free style, empoderar-se una mateixa i la resta. Un espai per expressar-se desde el respecte i prendre consciència de la interseccionalitat de les opressions.

La Clika Pika

TW @laclikapika
IG @laclikapika

------------------

La Clika Pika és un col.lectiu de dones, lesbianes i trans que han trobat en la música una forma d'expressar-se i així combatre l'heteropatriarcat.