Encarna!

El to és un dels elements que més influència té sobre la comunicació. Són els seus paràmetres sonors, o escrits, els que acaben de donar sentit al missatge que es vol transmetre. És quan descobrim que a les paraules hi ha un contingut verbal i un altre no verbal.

El lloc al cos que gestiona el to és la fàscia, una estructura de teixit conjuntiu que s’estén per tot l’organisme com una xarxa tridimensional, interrelacionant totes les parts. Caracteritzada per una particular viscoelasticitat i una gran capacitat per lliscar i desplaçar, la fàscia fa possible el moviment.

Pensant la comunicació com “un moviment cap a” que pot adoptar múltiples tons, experimentarem amb un fluid no newtonià per observar a través del tacte totes les seves variacions i ens mourem entre el fluid i el sòlid per tal d’habilitar intersticis on el canvi d’estat pugui tenir lloc d’una manera dinàmica

Mar Medina

-

------------------

Historiadora de l'art motriument inquieta, es forma com a ballarina en diferents ciutats europees, principalment a Barcelona, ​​i al Movement Research de Nova York. El seu interès més ampli pel cos en moviment l'anima a seguir vivint per poder realitzar pràctiques diverses relacionades amb el camp de la somàtica. Se li suposen les habilitats bàsiques i, a més, està entrenada per moure, ser vista, reconèixer diapositives d'obres d'art, inhibir, observar, pensar i no fer, fer sense pensar, trobar i catalogar restes arqueològiques i nedar.